Koordynacja działań wszystkich zarządców miejskiej zieleni, właściwa konserwacja terenów zielonych oraz wsłuchiwanie się w głos mieszkańców podczas konsultacji społecznych to priorytety dr Małgorzaty Morończyk – nowo powołanej pełnomocnik prezydent m.st. Warszawy ds. zieleni.

– Tę kadencję chcę poświęcić przede wszystkim dbałości o estetykę i komfort życia w naszym mieście. W Warszawie mamy już nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, coraz więcej miejsc w przedszkolach, teraz przyszła pora na poprawę jakości przestrzeni publicznej stolicy. Mam nadzieję, że nowo powołana pełnomocnik wypełni stawiane przed nią zadania, które często formułują sami mieszkańcy – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

– Priorytetem moich działań będzie koordynacja kształtowania zieleni miejskiej w przestrzeni publicznej. Szczególną uwagę będą zwracać na stołeczne ulice, które są wizytówką całego miasta. Z podobną troską będę również prowadząc konsultacje społeczne wśród mieszkańców. Wiem, że ludzie przywiązuje się do zieleni, dlatego chciałabym, aby ich emocje związane z tym tematem były wyłącznie pozytywne – mówi Małgorzata Morończyk, pełnomocnik prezydent m.st. Warszawy ds. zieleni.

Do jej obowiązków będzie należało m.in. koordynowanie i monitorowanie działania Urzędów Dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej na terenach będących własnością miasta.

Zadaniem pełnomocnik będzie także opracowanie formy prowadzenia konsultacji społecznych przy realizacji nowych obiektów terenów zieleni oraz modernizacji, rewaloryzacji już istniejących. Po roku swej pracy będzie musiał przedstawić sprawozdanie z prowadzonej działalności.

– Chciałabym również, aby warszawska zieleń została doceniona, a także dobrze wyceniona. Podobnie jak uliczne chodniki i latarnie mają swoją wartość, jako majątek trwały miasta, podobnie i stołeczna infrastruktura zielona powinna być odpowiednio konserwowana. Znając wartość zieleni która towarzyszy nam na co dzień w postaci drzew i krzewów, łatwiej o decyzje związane z dbaniem o jej dobry stan – dodaje miejski ogrodnik.

Małgorzata Morończyk jest absolwentką kierunku Architektura Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu uzyskała także tytuł doktora. Jest pracownikiem Instytuty Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz nauczycielem akademickim. W swojej pracy zawodowej i naukowej od lat zajmuje się zielenią miejską ze szczególnym uwzględnieniem drzew podlegających silnemu działaniu czynników stresowych, w tym drzew przyulicznych. Od 2010 r. jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj