Dziś w Krakowie rozpoczęła się dwudniowa konferencja “Straż Miejska – doświadczenia i przyszłość”.

W Konferencji biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Parlamentarzyści, przedstawiciele Rady Miasta Krakowa i Władz Miejskich, członkowie Unii Metropolii Polskich (komendanci straży miejskich oraz dyrektorzy miejskich wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z największych miast Polski). Wśród zaproszonych gości są również reprezentanci Policji Miejskich z Czech i Słowacji.

W trakcie Konferencji omówiona zostanie problematyka związana z działalnością straży miejskich w kontekście planowanych zmian ustawowych, rozszerzenia posiadanych kompetencji i uprawnień. Od czasu wejścia w życie Ustawy o strażach gminnych (1998 r.) bardzo wiele zmieniło się nie tylko w obiektywnie otaczającej rzeczywistości, ale także w społecznych wymaganiach odnośnie skuteczności organów państwa i standardów ich działania.

Najwięcej bodajże wymagania te zmieniły się w stosunku do strażników miejskich (gminnych). Oczekiwania społeczności lokalnych sięgają daleko poza ramy dotychczas zakreślonych ustawowo kompetencji straży, odchodząc coraz częściej od kwestii porządku do spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Stąd wynika konieczność wprowadzenia właściwych zmian legislacyjnych.

Dlatego też jednym z celów Konferencji jest konsolidacja środowiska związanego z działalnością straży miejskich. Będzie to krok ku wzajemnemu poznaniu oddzielnych i niezależnych jednostek, sprzyjający powstaniu jednolitego, silnego forum mającego wpływ na proces tworzenia prawa. Bezpośrednie zapoznanie parlamentarzystów z problematyką środowiska straży miejskich w Polsce, wymiana dotychczasowym doświadczeń i zaprezentowanie stosowanych w praktyce rozwiązań staną się dobrym punktem wyjścia do podjęcia konkretnych działań ustawodawczych.

źródło: strazmiejska.krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj