Ogłoszono konkurs na projekt parku naturalistycznego w Branicach. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa i Studenckiego Kola Naukowego ARBORIS Politechniki Krakowskiej.

Konkurs na projekt nasadzeń zastępczych pn. „Zielona inwestycja” skierowany jest do studentów kierunku architektura krajobrazu oraz kierunków pokrewnych krakowskich uczelni wyższych. W efekcie ma powstać projekt parku naturalistycznego na 6-hektarowej, gminnej działce w Branicach. Mają tam być sadzone drzewa w ramach tzw. kompensacji przyrodniczej, która jest elementem decyzji zezwalających na usunięcie roślinności. – W zdecydowanej większości przypadków nakaz nasadzenia nowych okazów dotyczy tych samych działek, z których drzewa mają być usunięte. Zdarza się jednak, że wnioskodawca nie dysponuje odpowiednim obszarem do nasadzeń w takiej ilości, jaka wynika z decyzji administracyjnych. Wtedy z pomocą przychodzi Miasto i wskazuje działki gminne, gdzie mogą zostać zasadzone rośliny – wyjaśnia Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

W ramach współpracy Miejskiego Architekta Krajobrazu ze środowiskiem akademickim powstał pomysł na zorganizowanie wśród studentów konkursu na projekt parku krajobrazowego o charakterze naturalistycznym, który miałby powstać właśnie na działce przy ul. Branickiej. Warto pamiętać, że teren ten, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa został przeznaczony pod różnorodne formy zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem m.in. funkcji sportowych. Dlatego też uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć projekt naturalnego parku, złożonego z gatunków rodzimych, który wkomponowany w otoczenie sprawi wrażenie, jakby był tam od zawsze. – Niemniej jednak powinni również założyć, że w przyszłości park może zostać zagospodarowany. Muszą więc zostawić miejsce na place zabaw, polany czy alejki z elementami małej architektury – wyjaśnia dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Prace konkursowe należy składać w terminie do 20 marca 2015 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Instytutu Architektury Krajobrazu, Kraków ul. Warszawska 24, gmach WA pokój nr 8. Projekty oceni jury konkursowe, w składzie którego jest m.in. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Krakowskiej.

– Zależy nam, aby drzewa – według zwycięskiej koncepcji – nasadzane były już od wiosny tego roku. Cały projekt będzie realizowany etapowo – wyjaśnia dyrektor Olszowska-Dej.

Link do ogłoszenia: http://bip.krakow.pl/?news_id=66249

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj