Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Tag: 15 procent

Łącznie artykułów: 1.

Taryfowy projekt Ministerstwa Infrastruktury. Tym żyje branża wod-kan.

Taryfowy projekt Ministerstwa Infrastruktury. Tym żyje branża wod-kan.

23.04.2024
0

Przekazanie gminom zatwierdzania tafyf za wodę i ścieki to plan Ministerstwa Infrastruktury. Wynika to z założeń opublikowanych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RP. Projektowana przez ministerstwo zmiana przewiduje częściowy powrót do rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

css.php
Copyright © 2024