Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Tag: 17. Konferencja Termiczne Unieszkodliwianie Odpadów

Łącznie artykułów: 1.

Termiczne przekształcanie odpadów - jesteśmy bliżej czy dalej?

Termiczne przekształcanie odpadów - jesteśmy bliżej czy dalej?

Organizowana już od 17 lat Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów rozpoczęła się dziś w formule on-line. Główna jej teza – odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów to element domykania gospodarki o obiegu zamkniętym, ale spełnienie tej wizji nie będzie możliwe bez stworzenia „mapy drogowej” tego rozwoju, a także określenia i wdrożenia skutecznych instrumentów finansowania inwestycji oraz sposobów pozyskiwania akcpetacji społecznej dla takich inwestycji.

css.php
Copyright © 2024