Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

Tag: forum ppp

Łącznie artykułów: 1.

Forum Liderów PPP

Forum Liderów PPP

16.06.2023
0

Partnerstwo publiczna- prywatne to przede wszystkim współpraca poza podziałami. Podczas Forum Liderów PPP, które Portal Komunalny objął patronatem, szczególnie wybrzmiała konieczność współpracy niezależnie od uwarunkowań politycznych, ponieważ nadrzędnym celem realizacji wysokiej jakości zadań publicznych z pomocą tej formuły, która wymaga kilkudziesięciu lat współpracy, jest interes lokalnej społeczności. Do tej pory jedną z głównych barier wskazywanych przez ekspertów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, jest niepewność polityczna i zmiany w samorządach oraz rządach.  Przychylność polityczna jest podstawowym warunkiem rozwoju partnerstw publiczno- prywatnych.

css.php
Copyright © 2024