Tag: nowy sącz odpady

Łącznie artykułów: 1.

Wodociągi kontra miasto i spółka odpadowa. Trwa spór w Nowym Sączu

Wodociągi kontra miasto i spółka odpadowa. Trwa spór w Nowym Sączu

14.03.2021
0

Zaostrza się spór między Sądeckimi Wodociągami a spółką NOVA, zajmującą się w Nowym Sączu gospodarką odpadowa. W wydanym oświadczeniu jej przedstawiciele stwierdzają, że informacje rozpowszechniane przez Sądeckie Wodociągi są nieprawdziwe i naruszają jej dobre imię. Zapowiadają podjęcie kroków prawnych. Władze miasta stoją na stanowisku, że informacje przekazywane przez spółkę wodociągową mają charakter polityczny. Spółka wodociągowa podtrzymuje swoje stanowisko.

css.php
Copyright © 2024