Tag: Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa energetycznego

Łącznie artykułów: 1.

Powołano Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa energetycznego

Powołano Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa energetycznego

27.12.2021
1

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powołała Wojciecha Krawczyka na stanowisko Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Będzie się on zajmować się m.in. uzgadnianiem koncepcji i opiniowaniem projektów strategicznych dokumentów rządowych związanych z bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem sektora energetycznego. Będzie też monitorował działania w zakresie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., a także przygotowywał materiały niezbędne do prowadzenia przez ministra polityki energetycznej państwa.

css.php
Copyright © 2024