Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Tag: Polska Strategia

Łącznie artykułów: 1.

Rząd przyjął „Polską strategię wodorową”

Rząd przyjął „Polską strategię wodorową”

Rada Ministrów podjęła dziś uchwałę o przyjęciu "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Polska Strategia Wodorowa jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej.

css.php
Copyright © 2024