Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

Tag: Raport NUK

Łącznie artykułów: 1.

NIK o zbieraniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych: Błędy, zaniechania i niewystarczające regulacje

NIK o zbieraniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych: Błędy, zaniechania i niewystarczające regulacje

11.05.2022
0

Niemal 6 miliardów euro może wynieść kara za niewdrożenie przez Polskę w latach 2016-2020 unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Postępowanie w tej sprawie wszczęła Komisja Europejska w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że na poziomie krajowym administracja publiczna nie zapewniła prawidłowego planowania i monitorowania zadań w zakresie gospodarowania ściekami, a także skutecznego wdrożenia wymogów zawartych w przepisach krajowych i międzynarodowych. 

css.php
Copyright © 2024