Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Tag: żółw błotny

Łącznie artykułów: 2.

Bioróżnorodność fauny i flory w Roztoczańskim Parku Narodowym objęta specjalnym projektem

Bioróżnorodność fauny i flory w Roztoczańskim Parku Narodowym objęta specjalnym projektem

Dwa projekty z zakresu rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej zostaną wsparte dotacjami z NFOŚiGW. Pierwszy z nich przewiduje podjęcie działań ochronnych gatunków i siedlisk mokradłowych, a drugi pozwoli zmodernizować ośrodek hodowli konika polskiego. Oba działania otrzymają dofinansowania z programu NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

css.php
Copyright © 2024