Kończy się budowa nowoczesnego zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów w miejscowości Prażuchy Nowe w gminie Ceków-Kolonia pod Kaliszem. Powstający kosztem 20 mln euro obiekt rozwiąże problem odpadów z południowej Wielkopolski i części województwa łódzkiego. Zakład przerabiać będzie 100 tys. ton śmieci rocznie z obszaru 2 tys. km2. Kierowane będą do niego odpady zmieszane, surowce wtórne z selektywnej zbiórki (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale), selektywnie zebrane odpady organiczne i opakowaniowe, budowlane oraz wielkogabarytowe. Połowa z nich trafi na składowisko, a pozostałe będą odzyskiwane. Pieniądze na realizację tej inwestycji pochodzą z Unii Europejskiej, gminy Kalisz oraz 18 samorządów z Wielkopolski i województwa łódzkiego, które wchodzą w skład Związku Komunalnego „Czyste miasto, czysta gmina”. Rozruch zakładu zaplanowany jest na czerwiec br., zaś jego pełna eksploatacja rozpocznie się 1 stycznia 2007 r. Zatrudnienie znajdzie w nim ponad 60 osób.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj