Na Rynku Nowomiejskim w Toruniu zamontowano pierwsze podziemne pojemniki na śmieci. Trwa montaż dwóch kolejnych zestawów – na Rynku Staromiejskim i na ul. Podmurnej.

– Podziemne pojemniki są doskonałą alternatywą dla tradycyjnego systemu gromadzenia odpadów komunalnych. Zwłaszcza na starówce, gdzie z powodu zwartej zabudowy czasem nie ma po prostu gdzie postawić kontenerów. A jeśli nawet jest miejsce, to śmietniki nie pasują do zabytkowej zabudowy. Za to kioski wrzutowe doskonale wtapiają się w miejska architekturę – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Dlatego w ubiegłym roku w Toruniu miasto zadecydowało o wybudowaniu takich zestawów pojemników dostosowanych do segregacji odpadów . Wstępnie wybrano 13 lokalizacji i poddano je konsultacjom społecznym.

Ostatecznie mieszkańcy Torunia zadecydowali, że podziemne śmietniki zostaną zamontowane na Rynku Nowomiejskim, Rynku Staromiejskim i ul. Podmurnej.  Pierwszy jest już gotowy. Kolejne zostaną oddane do użytku pod koniec listopada. To pilotażowy program. Jeśli się sprawdzi, pojemniki zostaną zamontowane w kolejnych lokalizacjach.

Każdy zestaw składa się z pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 5 m3, pojemnika na odpady suche (poj. 5 m3) oraz pojemnika na szkło (poj. 3m3). Pojemnik jest elementem ruchomym, wyciąganym  z silosu i opróżnianym przy pomocy samochodu wyposażonego w dźwig  z systemem do podnoszenia i opróżniania. Wygląd naziemnej części śmietników, tzw. kiosków wrzutowych, uzyskał akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pojemniki przeznaczone są dla posesji zamieszkałych. Mieszkańcy, którzy będą z nich korzystać, otrzymają bezpłatne karty czipowe otwierające bębny pojemników.

– Nowy system odbioru odpadów ze starówki ma wiele zalet. Zamiast śmietników widać estetyczne kioski wrzutowe, odpady nie zalegają w pojemnikach, są „niewidoczne” – gromadzone pod ziemią, nie ma też uciążliwego zapachu, gdyż dzięki stałej temperaturze ziemi wynoszącej od 10 do 15°C proces fermentacji i rozkładu zostaje spowolniony również podczas miesięcy letnich. Nie ma także insektów i gryzoni. Odpady nie zostaną rozsypane przez wiatr, zwierzęta, itp. gdyż są  szczelnie zamknięte w betonowym silosie – wyjaśnia prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu Piotr Rozwadowski. 

Za dostawę i montaż pojemników wraz z elektronicznym systemem kontroli dostępu odpowiada firma Polskie Pojemniki Sp. z o.o. z Krakowa. Okres przejściowy, czyli możliwość korzystania z dotychczasowego systemu pojemnikowo-workowego oraz z podziemnych pojemników na odpady, potrwa do 31 stycznia 2015 r. Koszt budowy trzech pilotażowych podziemnych pojemników to 380 tysięcy złotych.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj