Toruń kontynuuje starania o czyste powietrze w mieście pozyskując coraz więcej pieniędzy na zmianę systemu ogrzewania. 15 czerwca 2015 r. miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie tego typu działań w ramach II już edycji programu KAWKA.

We wrześniu 2014 roku Miasto Toruń podpisało umowę z lokalnym WFOŚiGW w ramach programu pilotażowego KAWKA, którego realizacja zaplanowana jest do końca 2015 roku. Przedsięwzięcie ma na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Torunia. Zaraz potem miasto zaczęło nabór do drugiej edycji – KAWKA II.

Umowę na realizację II edycji programu KAWKA  podpisali 15 czerwca 2015 r. prezydent Torunia Michał Zaleski i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilia Kawka-Patek.

– W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków zgłoszonych zostało 156 podmiotów, w tym 39 budynków wielorodzinnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 12 738 107,00 zł.  Kwota dotacji z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW to 6 537 000,00 zł. Planowany wkład z budżetu miasta wyniesie 2 255 331,00 zł. Realizacja programu potrwa do końca 2018 roku – mówi M. Zaleski.

Kto może starać się o dofinansowanie? 

W ramach programu można zdobyć dofinansowanie na:

  • zmianę systemu ogrzewania na niskoemisyjne, m.in. poprzez likwidację pieców węglowych na piece gazowe/elektryczne czy podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • termomodernizację budynków wielorodzinnych wraz z likwidacja ogrzewania węglowego;
  • zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym węglem kamiennym.

Na zmianę systemu ogrzewania będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, w zależności od realizowanego zadania.

– Realizacja programu jest kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć Torunia. Nasi mieszkańcy byli aktywni już w pierwszej, pilotażowej edycji, ale teraz zainteresowanie jest znacznie większe. To cieszy, gdyż jest to szansa na poprawę jakości powietrza w naszym mieście –  dodaje prezydent Zaleski.

– II edycja przebiegła w Toruniu z dużo większym rozmachem. Toruń jest w tym rozdaniu niekwestionowanym liderem – stwierdziła  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilią Kawka-Patek.

Czytaj więcej

Skomentuj