Czy wiedzą Państwo, że dla prawie połowy Polaków powyżej 15 roku życia podstawowym środkiem codziennego transportu jest samochód? A większość z wykonywanych podróży odbywa się na krótkim dystansie i nie trwa dłużej niż 15 minut.

Tak jest również w Waszym mieście. Warto zmienić niekorzystne dla zdrowia przyzwyczajenia, dołączając jednocześnie do elitarnego grona miast europejskich i pokazując, że poprawa jakości życia mieszkańców jest dla władz miasta sprawą priorytetową.

Zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom hałasu – to problemy, z którymi borykają się miasta w każdym regionie Polski.

Przywiązanie Polaków do samochodu nie przeszkadza im w dostrzeganiu korzyści wynikających z rezygnacji z niego na krótkich dystansach. Wśród nich jako najważniejsze wymieniają zdrowie i finanse.

Kierowcy podkreślają również potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie zalet zrównoważonego transportu. To doskonała okazja dla władz miasta do prezentacji zaangażowania w codzienne życie obywateli oraz sprawności w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów.

Kampania to dla Waszego miasta nie tylko możliwość testowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań poprawiających komunikację publiczną, pieszą i rowerową ale przede wszystkim idealne narzędzie jego promocji jako miejsca przyjaznego środowisku naturalnemu i zwiększenia atrakcyjności dla nowych mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

Zgłoś swoje miasto*. Zdrowie i komfort jego mieszkańców zależy teraz również od Ciebie.

Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany jest w dniach 16-22 września. Kampania koordynowana jest przez Ministerstwo Środowiska, pod patronatem Komisji Europejskiej.

* Udział w kampanii zgłasza urząd miasta poprzez wypełnienie karty europejskiej www.mos.gov.pl/bezsamochodu

Źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj