Rada miejska w Tychach uchwaliła zakaz używania w handlu detalicznym i działalności usługowej jednorazowych torebek foliowych.

Zakaz obowiązujący w Tychach ma wejść w życie z początkiem 2009 roku, a poprzedzi go informacyjna kampania społeczna, która ma informować o szkodliwości używania jednorazowych foliowych torebek. Radni sugerują też w uchwale, by miasto – w miarę możliwości finansowych – dofinansowało zaopatrzenie punktów handlowych w torby ulegające biodegradacji. Za nieprzestrzeganie zakazu będą grozić grzywny.

Tymczasem w piątek wojewoda łódzki unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi, która zakazywała korzystania w handlu z jednorazowych i bezpłatnych torebek foliowych. Uznał on, że uchwała "narusza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, która jest zagwarantowana w Konstytucji RP".

Przewodniczący tyskiej Rady Miejskiej ze spokojem przyjmuje jednak decyzję łódzkiego wojewody: "W Polsce nie ma prawa precedensowego. Jesteśmy przekonani o słuszności naszego rozwiązania. Taki kierunek przyjęto w wielu krajach europejskich" – powiedział Michał Gramatyka.

źródło: samorzad.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj