Państwa członkowskie UE zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie ograniczenia zużycia energii przez urządzenia domowe i biurowe w trybie gotowości.

Rozporządzenie to określa wymogi w zakresie efektywności energetycznej wszystkich produktów sprzedawanych w Europie, dzięki czemu zużycie energii elektrycznej w UE przypadające na urządzenia w trybie gotowości spadnie do 2020 r. o niemal 75 %.

Rozporządzenie w sprawie „trybu gotowości” ma zastosowanie do wszystkich domowych i biurowych urządzeń elektrycznych takich jak odbiorniki telewizyjne, komputery, kuchenki mikrofalowe itp. Określony w rozporządzeniu maksymalny pobór mocy w trybie gotowości powinien wynosić w 2010 r. 1 lub 2 waty, w zależności od typu urządzenia. Od 2013 roku dopuszczalne zużycie energii zostanie zmniejszone do 0,5 lub 1 wata, czyli do poziomu zbliżonego do minimalnego zużycia energii, jakie osiąga się dzięki najlepszym dostępnym technologiom.

Do 2020 r. rozporządzenie to ograniczy o 73 % zużycie energii elektrycznej przez urządzenia w trybie gotowości, które wynosi obecnie dla UE ok. 50 TWh rocznie.  Osiągnięte w ten sposób oszczędności odpowiadają rocznemu zużyciu energii elektrycznej w Danii i pozwoliłyby ograniczyć emisję CO2 o ok. 14 mln ton w skali roku. Ponieważ wiele z produktów objętych zakresem rozporządzenia jest sprzedawanych w innych regionach świata, oszczędności te nie ograniczałyby się do samej UE. Etapowe podejście przyjęte w rozporządzeniu daje producentom czas na dostosowanie produktów do nowych wymogów. Rozporządzenie opiera się na wynikach szczegółowych analiz zagadnień technicznych, gospodarczych i środowiskowych związanych z trybem gotowości, które zostały przeprowadzone wspólnie z zainteresowanymi stronami i ekspertami z całego świata.

Rozporządzenie w sprawie trybu gotowości będzie teraz analizowane przez Parlament Europejski. Jego oficjalne przyjęcie przez Komisję jest planowane na 2008 r. W najbliższych miesiącach zaprezentowane będą kolejne działania z zakresu ekoprojektów dotyczące innych grup produktów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj