Komisja Europejska zaproponowała nową strategię oraz pakiet regulacji dotyczących kontroli i używania pestycydów, włączając w to prawie całkowity zakaz ich rozpylania z powietrza. – Podstawowym zobowiązaniem UE jest stworzenie warunków braku zagrożenia dla zdrowia i środowiska ze strony pestycydów – powiedział Stavros Dimas, komisarz ds. środowiska. Ostanie unijne regulacje na ten temat pochodzą z 1979 r. Nowe przepisy będą m.in. zawierały listę pestycydów które można używać, oraz całkowicie zakazanych. Osobna lista powstanie dla pestycydów, które będzie można stosować, ale dla których przemysł chemiczny powinien znaleźć alternatywę. Nowe unijne ustawodawstwo określi także standardy dla sprzętu używanego do oprysków w rolnictwie. Europejski Związek Ochrony Upraw (ECPA – European Crop Protection Association) zgadza się w dużej mierze z tą strategią, ale uważa, że pewne uregulowania idą zbyt daleko. Zużycie pestycydów nie ulega obniżeniu w ostatnich latach. Od 1992 do 2003 r. sprzedano w Europie ok. 300 tys. ton tych toksycznych substancji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj