Od stycznia 2012 roku na Warmii i Mazurach rusza nabór wniosków dotyczący usuwania azbestu. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na demontaż i zabezpieczenia pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest.

Wraz z początkiem 2012 roku rusza druga edycja działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. O dofinansowanie na usuwanie azbestu mogą starać się samorządy, które będą miały sporządzony aktualny program usuwania wyrobów azbestowych oraz aktualną inwentaryzacji tego groźnego minerału na swoim terenie.

W 2011 roku o z pomocy finansowej na usuwanie azbestu zdecydowało się 16 samorządów z terenu Warmii i Mazur. Łącznie unieszkodliwiono prawie 450 ton wyrobów, w znacznej części eternitu.

– Pierwszy rok tych działań był trudny zarówno dla gmin, jak też i dla Wojewódzkiego Funduszu – mówi Ewa Kowerzanow-Luto z WFOŚiGW w Olsztynie. – Jednak spodziewamy się, że 2012 będzie przełomowym, a o pomoc do nas zwrócą się dodatkowo te samorządy, które jeszcze nie korzystały z pomocy finansowej na to działanie. Jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenie, także mamy nadzieję, że jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy, uda się je szybko rozwiązać – dodaje.

W 20011 roku na usuwanie azbestu w regionie wydano prawie 420 tys. zł, z czego 154 tys. to dofinasowanie z WFOŚiGW w Olsztynie, a 208 tys. zł to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z początkiem przyszłego roku rusza druga edycja konkursu dotyczącego usuwania azbestu. Tym razem WFOŚiGW w Olsztynie na ten cel chce przeznaczyć 1 mln zł. Swój wkład w usuwanie groźnego minerału będzie miał też NFOŚiGW, który chce przeznaczyć 1,25 mln zł. Nabór potrwa do końca marca 2012 roku.

– Spodziewamy się lawiny wniosków – mówi Ewa Kowerzanow-Luto. – Zainteresowanie jest duże, ponieważ otrzymujemy wiele zapytań związanych z tym konkursem.

Trzeba jednak spełnić określone warunki, aby otrzymać dofinansowanie na usuwanie azbestu. Po pierwsze gmina muszą przeprowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych.

Dotację będą udzielane samorządom na usuwanie azbestu z obiektów, których są one własnością, ale nie tylko. Także z tych obiektów, które są własnością osób fizycznych, kościołów, związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dofinansowanie będzie można otrzymać na trzy działania. Pierwszy z nich to demontaż i zabezpieczenia pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest. Ponadto może to dotyczyć transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania. Trzecim projektem jest ten dotyczący unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu na składowisku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, a w przypadku Wojewódzkiego Funduszu realizacja programu stanowi minimalnie 35 proc. kosztów kwalifikowanych.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj