Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu Jasłu (woj. podkarpackie) wsparcia w wysokości 200 tys. zł, które zostaną przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła miasto w czerwcu.

Pod koniec czerwca Jasło na Podkarpaciu nawiedziły huraganowe wiatry, powódź i silny grad. W wyniku klęski żywiołowej, zniszczeniu uległa infrastruktura drogowa, budynki użyteczności publicznej oraz prywatne gospodarstwa domowe. Ze wstępnych szacunków miasta wynika, że wartość szkód przekroczy 40 mln zł.

W związku z tą sytuacją burmistrz miasta Jasło Ryszard Pabian zwrócił się o pomoc finansową do województwa mazowieckiego. Podczas lipcowej sesji sejmiku radni Mazowsza przychylili się do jego prośby.- Samorząd Województwa Mazowieckiego, na wniosek zarządu i przewodniczącego sejmiku województwa Ludwika Rakowskiego, uchwalił pomoc w wysokości 200 tys. zł. na usuwanie skutków kataklizmu w Jaśle” – poinformowała marszałek Mazowsza Adam Struzik. Jak podkreślił, ta pomoc to przejaw solidarności. – Samorząd Mazowsza od lat w miarę możliwości stara się pomagać wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Mam nadzieję, że ten nasz skromny udział pomoże miastu w stopniowym powrocie do normalności – dodał.
Przypomniał przy tym, że Mazowsze też wiele razy borykało się z różnymi kataklizmami. Najbardziej odczuwalna były skutki powodzi z 2010 r.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców za tę pomoc. – Z wielką radością przyjęliśmy informację, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wsparciu finansowym – powiedział. – Teraz każde pieniądze są ważne i każde zostaną przeznaczone na to, by odbudować to, co zniszczył kataklizm. Mieszkańcom już są wypłacane odszkodowania, natomiast w najbliższych dniach przystąpimy do odbudowy infrastruktury – dodał.

Czytaj więcej

Skomentuj