Spółka Veolia Zachód podpisała w lipcu kontrakt na dzierżawę 17 km miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupcy. Umowa z gminą została zawarta na 15 lat.

Słupca położona w środkowo-wschodniej Wielkopolsce jest stolicą powiatu. Mieszka w niej prawie 14 tys. mieszkańców. Miasto jest jednym z większych ośrodków przemysłowych we wschodniej części regionu.

– Dzięki przyjętemu modelowi współpracy, czyli dzierżawie, jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańcom doskonałą jakość usług, a jednocześnie wesprzeć samorządy w modernizacji systemów ciepłowniczych, które pozostają ich własnością – mówi Dariusz Musiał, prezes zarządu Veolia Zachód.

Liczy się też cena

– Jako Rada Miasta musieliśmy mieć pewność, że zarówno treść umowy, jak i wynegocjowane warunki zagwarantują mieszkańcom odpowiedni poziom usług oraz cenę za dostarczane ciepło. Wsłuchując się w głosy zarówno za, jak i przeciw, w toku negocjacji udało się wypracować porozumienie, które pozwoliło na podjęcie decyzji –  powiedział Andrzej Szymkowiak, przewodniczący Rady Miasta w Słupcy.

Veolia Zachód będzie zarządzała zarówno wytwarzaniem, jak i przesyłem ciepła w Słupcy dla blisko 270 odbiorców – spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, urzędów, pawilonów handlowo-usługowych oraz odbiorców indywidualnych. W ramach podpisanej na 15 lat umowy firma planuje sprzedaż ciepła na poziomie 140 tys. GJ rocznie.

Skoncentrowanie działań wytwórczych i operacyjnych przez Veolię Zachód pozwoli na zoptymalizowanie funkcjonowania systemu ciepłowniczego w mieście przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. W najbliższym czasie zostanie wprowadzony system zdalnego odczytu liczników ciepła oraz inne systemy wpływające na poprawę jakości świadczonych usług.

Ciepło także z odpadów

– Wydzierżawienie sieci ciepłowniczej sprawi, że wytwarzanie ciepła i przesył będą skoncentrowane w jednych rękach, co tym samym obniży koszty funkcjonowania firm odpowiedzialnych za wytwarzanie i dostarczanie ciepła i bezpośrednio przełoży się na wysokość taryfy. W konsekwencji doprowadzi to do zmniejszenia łącznych kosztów dla odbiorcy ciepła na terenie miasta – komentuje Michał Pyrzyk, burmistrz Słupcy.

Planowana jest również systematyczna modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście. Podejmowane działania mają zmierzać do ograniczenia emisji CO2 i pyłów, a także do rozwoju mechanizmów gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki pozyskaniu dostępu do sieci ciepłowniczej Veolia będzie mogła wykorzystać również ciepło odpadowe z zakładów przemysłowych w Słupcy do produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej.

Czytaj więcej

Skomentuj