Rozpoczyna się proces budowy magazynu energii w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie), w pobliżu jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowanego przez UE projektu Smart Grid.

Projekt realizuje firma Energa Operator. Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł i powstał w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Magazyn wykonany zostanie w technologii baterii litowo-jonowych i dysponował będzie mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh.

– Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji, oraz perspektywa szybkiego wzrostu liczby pojazdów elektrycznych rodzą konieczność wdrażania nowych rozwiązań, zwiększających elastyczność pracy sieci. System elektroenergetyczny powinien zostać przygotowany na znaczne i nagłe zmiany poziomu wytwarzanej i konsumowanej energii. Inteligenta sieć to taka, która dzięki mechanizmom elastyczności, jest w stanie dostarczyć odbiorcom energię o najwyższych parametrach jakościowych – mówi Alicja Barbara Klimiuk, prezes zarządu Energi Operatora.

Dzięki budowie magazynu energii w ciągu najbliższych lat powstanie pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią średnich napięć. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne takie jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), umożliwią szybsze zlokalizowanie miejsca oraz przyczyn awarii, a także – dzięki odpowiedniej automatycznej rekonfiguracji sieci, maksymalne ograniczenie liczby dotkniętych nią odbiorców.

Działająca w Czernikowie elektrownia fotowoltaiczna ma moc zainstalowaną 3,77 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 3,5 tys. MWh. Instalacja składa się z blisko 16 tys. modułów (ok. 240 W każdy), które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m kw.

Czytaj więcej

Skomentuj