Oficjalnie otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej. W ramach PSZOK-u prowadzone i promowane będą działania zmierzające do ponownego wykorzystywania przedmiotów i rzeczy posiadających wartość użytkową.

– Bardzo zależało nam, aby PSZOK był naszą wizerunkową inwestycją, która będzie zachęcać mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego z nimi postępowania. Zależało nam bardzo na walorach użytkowych PSZOK-u, tak aby mieszkańcy chętnie nas odwiedzali – powiedział Janusz Fic, prezes MPGK Krosno.

Inwestycja, której wykonawcą jest KPB Budownictwo umożliwi selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych m.in: trawa, liście, gałęzie, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, popioły, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po farbach i klejach, zużyte tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 7,2 mln zł i w całości zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi na podstawie umowy podpisanej z NFOŚiGW.

Ważną zaletą nowego PSZOK-u jest to, że został on wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 12,87 kW, która w znacznej mierze zapewni potrzebną do jego funkcjonowania energię elektryczną, co jest szczególnie ważne w kontekście zwiększania udziału OZE w celu wywiązania się Polski z unijnych wymogów środowiskowo-klimatycznych.

W ramach PSZOK-u prowadzone będą działania zmierzające do ponownego wykorzystywania przedmiotów i rzeczy posiadających wartość użytkową lub których poziom przydatności może zostać przywrócony w wyniku naprawy. W tym celu funkcjonować będzie strefa napraw i wydawania rzeczy. Dostarczane przez mieszkańców dobre lub nieznacznie uszkodzone, ale nadające się do dalszego użytkowania meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odkładane i magazynowane pod zadaszeniem. Nieznacznie uszkodzone rzeczy będą na miejscu naprawiane, a następnie wydawane mieszkańcom.

Każdy, kto będzie w potrzebie będzie mógł nieodpłatnie odebrać dany mebel, sprzęt i go eksploatować. Takie działanie, w którym produkty, materiały i surowce pozostają w obiegu na tyle długo, jak to tylko możliwe stanowi filar gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

W ramach PSZOK powstała też tzw. ścieżka edukacyjna, która ma pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną o tematyce gospodarki odpadami, segregacji odpadów i recyklingu.

Czytaj więcej

Skomentuj