1 / 15

W Strzegomiu, w ramach współpracy polsko-czeskiej, powstaje nietypowa aleja, składająca się z kamiennych rzeźb.

Nietypowa aranżacja powstaje przy al. Wojska Polskiego w Strzegomiu. Budowa, mimo zimowej pory, nabiera tempa. Na początku stycznia rozpoczęto roboty w pasie drogowym. Oczyszczany jest teren, karczowane krzewy i demontowana mała architektura. Zapoczątkowano również prace rozbiórkowe i przygotowawcze pod podbudowę, a następnie ułożenie nowej nawierzchni.

Wzdłuż alei ustawione zostaną rzeźby, które powstały i będą powstawać w trakcie strzegomskich plenerów kamieniarskich. Dodatkowo pojawią się alejki spacerowe, stanowiące dojście do rzeźb, wraz z oświetleniem i elementami małej architektury: ławkami, czy stojakami na rowery, a także fontanna i zdroje uliczne. Finalnie zagospodarowana zostanie również okoliczna zieleń.

Inwestycja kosztować będzie ok. 2,3 mln zł. Projekt jest finansowany z funduszy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą “Szlak Kamienia”. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie do 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Wkład własny gminy stanowić będzie 15 proc. kosztów.

Czytaj więcej

Skomentuj