W szczecińskim Kijewie dawna strzelnica wojskowa zostanie przerobiona na ptasi azyl. Powojskowa infrastruktura zostanie przekształcona w budki lęgowe i “Ptasią Remizę”.

Poidełka dla ptaków, skrzynki lęgowe i krzewy owocodajne to tylko niektóre elementy, dzięki którym dawana, głośna strzelnica zmienić ma się w przyjazną ptasią ostoję, nazywaną „Ptasią Remizą”. Atrakcje przewidziane są nie tylko dla ptaków, ale i dla mieszkańców miasta chcących je obserwować. Powstająca ścieżka przyrodnicza „Cichy zakątek” będzie ciągnęła się od strzelnicy, aż do szlabanu ustawionego przy ul. Kurzej. Wzdłuż całej ścieżki poustawiane będą ławki i tablice edukacyjne.

W ptasiej przystani zamontowanych będzie 100 skrzynek lęgowych i 20 budek dla nietoperzy. Dodatkowo nasadzane na jej terenie krzewy zostały dobrane tak, aby ich owoce mogły być pożywieniem dla ptaków.

Do budowy może przyłączyć się każdy, kto ukończył 18 lat i ma chęci. Wystarczy zabrać ze sobą młotek, gdyż  materiały do budowy ptasich domków zapewniają organizatorzy. „Ptasia Remiza” będzie budowana w dwa pierwsze piątki lipca w godz. od 8 do 10. Wówczas zarówno mieszkańcy Szczecina, jak i członkowie stowarzyszenia Kocham Kijewo, będą pomagali leśnikom w montowaniu budek.

Akcja edukacyjno-ochronna „Ptasia Remiza” została zorganizowana przez Zakład Usług Komunalnych, w ramach projektu „Cykl działań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w roku 2017”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Czytaj więcej

Skomentuj