Główny Inspektor Pracy zaapelował, żeby pracodawcy w miarę możliwości skracali dzień pracy lub wprowadzali dodatkowe przerwy. Przepisy Kodeksu pracy dają możliwość skrócenia czasu pracy poniżej 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowa.

Wykaz prac, w odniesieniu do których obowiązywałby skrócony czas pracy ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielstwem oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Pracodawca powinien także zapewnić swoim podwładnym wodę, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C.  Woda powinna być dostępna stale, w  wystarczającej ilości. Inspektor przypomniał również o używaniu oraz utrzymaniu w stałej sprawności i czystości wnetylatorów lub klimatyzacji oraz zabezpieczeniu okien przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Do apelu GIP zastosowały się już m.in. urząd miejski we Wrocławiu, starostwo powiatowe w Legnicy, wydział komunikacji w urzędzie miasta w Opolu. We wszystkich przypadkach skrócono godziny urzędowania.

Za naruszenie przepisów bezpieczeństwa pracy pracodawcy grozi mandat  do 2 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj