Podwyższone stężenia zanieczyszczeń pyłowych notowane są w ostatnich dniach nie tylko w Warszawie, ale w całym województwie mazowieckim.

– Warszawa musi już dzisiaj zacząć walkę ze smogiem. Każdego dnia z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie 5 osób. Nie możemy dłużej czekać – alarmuje stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Trzeba zacząć walkę ze smogiem – apelują miejscy aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, którzy w czwartek pojawili się w stołecznym ratuszu z listem zawierającym szereg rozwiązań mających uchronić warszawiaków przed “katastrofą ekologiczną”. Wśród postulatów znajduje się m.in. zakaz wjazdu ciężarówek do Śródmieścia, mycie ulic oraz sadzenie drzew.

Urząd Miasta w Warszawie zwiększony poziom zanieczyszczenia powietrza w stolicy tłumaczy specyficzną porą. – Rozpoczęcie sezonu grzewczego stało się przyczyną zwiększonej emisji pyłów wytwarzanych przez indywidualne źródła ciepła – przede wszystkim kotły opalane węglem. Dodatkowo sytuację pogarszają niekorzystne warunki meteorologiczne, tj. słaby wiatr oraz brak opadów – czytamy na stronach UM Warszawa.

Czytaj także >>> Kraków ostrzega przed wysokim zanieczyszczeniem powietrza

Urzędnicy tłumaczą, że w samej Warszawie tego typu źródeł emisji jest stosunkowo niewiele (ze względu na dobrze rozwiniętą sieć ciepłowniczą) i winą za smog obarczają zanieczyszczenia napływające z obszarów otaczających miasto. Te, według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, stanowią prawie 60% w stężeniu średniorocznym pyłów, a w sezonie grzewczym ta wartość może być jeszcze wyższa.

Ze stanowiskiem urzędu miasta nie zgadzają się członkowie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Ich zdaniem problemem nie są pyły z przedmieść Warszawy, ale zanieczyszczenia, które powstają w samej stolicy, szczególnie przez ciągle wzrastającą liczbę samochodów. – Do tego dochodzi niekontrolowany rozwój miasta i zabudowywanie terenów zielonych – wyliczają.

Sposobem na ograniczenie zanieczyszczenia ma być wprowadzenie dobrych praktyk i wykorzystanie doświadczenia innych miast. Chodzi m.in. o częstsze mycie ulic, nowe, regularne nasadzenia drzew, sprawniejsze kontrole pojazdów wjeżdżających do miasta, zakaz wjazdu ciężarówek do Śródmieścia, objęcie planami zagospodarowania wszystkich terenów zielonych w mieście czy przeprowadzenie audytów planowych inwestycji drogowych pod kątem zanieczyszczenia powietrza.– Szczególnie należy zwrócić uwagę na rozbudowę Czerniakowskiej, budowę Trasy Świętokrzyskiej oraz budowę mostu Krasińskiego – wyliczają aktywiści.

Zdaniem stowarzyszenia Miasto Jest Nasze niezbędnym punktem w walce ze smogiem byłoby także powołanie specjalnego sztabu kryzysowego i wprowadzenie w stolicy alarmu smogowego.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj