W związku z trwającą pandemią koronawirusa przedstawiciele spółek komunalnych i gmin spodziewają się znacznego spadku dochodów, co przełoży się na inwestycje. Dodatkowo stają w obliczu wielu, niespotykanych dotąd problemów. Pomoc stanowić mają rozwiązania przyjęte w tarczy antykryzysowej. Jak z nich skorzystać? O tym dowiedzą się Państwo podczas webinarium, które odbędzie się 27 kwietnia.

Organizatorem webinarium „ Sektor komunalny w dobie koronawirusa, wyzwania, problemy praktyczne, możliwości skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej” jest redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” oraz Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Adresatem spotkania są menedżerowie spółek komunalnych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.

Korzyści z uczestnictwa

Podczas webinarium omówione zostaną nowe możliwości prawne organizacji pracy w spółce i urzędzie gminy, warunki koszarowania pracowników, wysyłania ich na urlopy, dokonywania przesunięć na inne stanowiska pracy oraz zasady wypłaty wynagrodzeń w tych szczególnych sytuacjach.

Wskazane zostaną też na instrumenty tarcz antykryzysowych, z których realnie skorzystać mogą spółki i na uprawnienia jakie zyskują gminy oraz spółki będące dysponentami infrastruktury krytycznej.

Ponadto zaprezentowane zostaną nowe możliwości funkcjonowania organów spółek komunalnych i rad gmin, podejmowania przez nie zdalnie decyzji i ich dokumentowania. Przeanalizowane zostaną też nowe obowiązki, które nałożono na zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych.

Pierwsze doświadczenia

Poza prezentacją norm prawnych wynikających z Tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0 oraz sposobu ich wykładni prezentowanej przez organy publiczne prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k przedstawią także pierwsze doświadczenia praktyczne w zakresie funkcjonowania gmin i spółek komunalnych w okresie pandemii.

W programie szczegółowo zostaną omówione regulacje branżowe dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego przewidziane w tarczach antykryzysowych m.in. odroczenie terminu legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie wodomierzy – przesłanki, tryb postępowania oraz potencjalne problemy praktyczne oraz skrócenie czasu obowiązywania taryf – postępowanie przed organem regulacyjnym w obliczu regulacji obowiązujących w czasie stanu epidemii.

Ponadto przedstawione zostaną rozwiązania legislacyjne odnoszące się do gospodarowania odpadami w czasie pandemii, w tym odpadami medycznymi oraz gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

ZAPISZ SIĘ!

Czytaj więcej

Skomentuj