PGE Energia Ciepła i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni podpisały umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. By zadbać o poprawę warunków środowiskowych i bezpieczeństwo dostaw Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 milionów złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych.

5-letnią umowę o współpracy PGE Energia Ciepła oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisały 6 marca. Celem porozumienia jest współpraca na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. To najlepsze rozwiązanie na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, ponieważ podłączenie tzw. cieplika oznacza likwidację pieców w domach i ograniczenie niskiej emisji.

Strony porozumienia planują duże inwestycje w źródła ciepła i rozbudowę sieci ciepłowniczej. PGE EC prowadzi analizy przedinwestycjne dla Elektrociepłowni w Gdyni. Ich celem jest zbadanie wariantów budowy nowych źródeł energii przyjaznych dla środowiska. Nowe źródła wytwórcze zastąpią w pierwszej kolejności kocioł wodny węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe.

Z kolei Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 milionów złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych.Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i  aktywną walkę ze smogiemmówił Janusz Różalski, Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o.Zamierzamy sukcesywnie likwidować stare i nieefektywne piece w domach jednorodzinnych oraz lokalne kotłownie. Należy podkreślić, że korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych – dodaje.

PGE EC i OPEC przeciwko SMOGowi

PGE Energia Ciepła i OPEC we współpracy z miastem Gdynia już cztery lata temu sformalizowały wspólne działania trójstronnym Porozumieniem o Zrównoważonym Rozwoju. – W jego ramach prowadzimy szereg działań efektywnościowych i edukacyjnych, które w 2018 r. zaowocowały likwidacją 80 pieców na paliwa stałe, podpisaniem 20 umów na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji oraz 18 umów na dofinansowanie budowy wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej – mówi Elżbieta Kowalewska, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże.

OPEC udawało się dotąd z sukcesem pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Do roku 2023 spółka zaplanowała realizację pięciu projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i trzech projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 milionów złotych.

PGE Energia Ciepła zapowiedziało, że planuje na najbliższe lata duże inwestycje w różnych miastach w Polsce. Ich celem jest zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. – Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Paliwa niskoemisyjne i oczyszczanie spalin

Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50 proc. W PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże realizowany jest program dostosowania majątku do wymagań konkluzji BAT w optymalnym zakresie poprzez modernizację istniejących instalacji oczyszczania spalin z tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przypomniał, że miasto już od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych i wspiera inwestycje mieszkańców w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Ważnym elementem polityki gdyńskiego samorządu jest edukacja. Dalsza rozbudowa ekologicznej i bezpiecznej miejskiej sieci ciepłowniczej przy sukcesywnym wyłączaniu z eksploatacji źródeł niskiej emisji, doskonale wpisuje się w strategię miasta powiedział prezydent Szczurek.

OPEC dostarcza ciepło mieszkańcom Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.

Z kolei PGE Energia Ciepła ma ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,3 GWt mocy elektrycznej 4,1 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 538 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce.

Źródło: PGE Energia Ciepła

Czytaj więcej

Skomentuj