Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” chce włączenia przedsiębiorstw wod-kan do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną. IGWP zwraca się z wnioskiem nie tylko do premiera, ale również trzech ministrów.

Wniosek IGWP został skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego, , Ministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy.

Jeden apel już był

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystosowała już apel do Premiera RP. List podpisany przez Krzysztofa Dąbrowskiego, prezesa IGWP został przekazany 15 września. W liście Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie”, jako reprezentant branży wodociągowo-kanalizacyjnej, apeluje do premiera o pomoc z uwagi na dramatyczną sytuację finansową, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące częścią infrastruktury krytycznej, świadczące usługi o charakterze strategicznym dla mieszkańców Polski (pisaliśmy o tym TUTAJ)

Branża w zapaści, konieczna konkretna interwencja

Teraz, w związku z pracami nad projektem ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na dramatyczną sytuację finansową oraz realną groźbę utraty płynności finansowej przez firmy wod-kan, IGWP wystąpiła premiera i ministrów z wnioskiem o włączenie przedsiębiorstw wod-kan do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną, w myśl projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi o zabezpieczenie maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 618,24 zł za 1 MWh.

 

pismo Marek Gróbarczyk

pismo Anna Moskwa

pismo Jacek Sasin

 

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj