Poznańska spółka Aquanet chce wstrzymania prac poszukiwawczych ropy i gazu, które mają być prowadzone na terenie jednego z ujęć wody. Stosowne pisma wysłała m.in. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i posłów. O pomoc i wysłanie petycji prosi też klientów i mieszkańców.

Miesiąc temu, 1 czerwca Aquanet otrzymał pismo informujące o planowanych badaniach geofizycznych na terenie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo.

Cel badań to „poszukiwanie i rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów”, czyli – jak komentuje Aquanet – poszukiwanie ropy i gazu.

„Ponieważ Aquanet jest przeciwny tym działaniom rozpoczął stosowne kroki mające na celu wstrzymanie prac poszukiwawczych” – czytamy w mediach społecznościowych spółki. „Prowadzenie wspomnianych badań geofizycznych na terenie Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo niesie z sobą ryzyko w postaci m.in. znacznego pogorszenia jakości wody (np. wzrost barwy i niepożądanych związków organicznych w wodzie, znaczny wzrost twardości wody), zmniejszenie przewodności warstw wodonośnych, utrata wydajności poszczególnych studni i całego ujęcia wody” – argumentują przedstawiciele Aquanetu.

Proszą też o wysłanie petycji do Ministra Środowiska i Klimatu: „Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zmianę, poprzez trwałe wyłączenie obszaru objętego strefą ochronną ujęcia wody Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Poznańskiej z koncesji: 27/2001/Ł Kościan-Śrem, 29/2001/Ł Śrem-Jarocin, 32/96/p Kórnik-Środa i natychmiastowe wstrzymanie prac poszukiwawczych”.

Czytaj więcej

Skomentuj