Toruń po raz drugi będzie gościł uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2011 r.

– Zagadnienia dotyczące zagospodarowania wód opadowych mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania każdego układu osadniczego. Stopień złożoności problemu decyduje, że nie ma tu rozwiązań prostych, schematycznych i jednoznacznych. Nie jest przypadkiem, że już pięciokrotnie spotykaliśmy się na konferencjach poświęconych wodom opadowym. Powtarzające się zjawiska ekstremalne, również powodzie, wymuszają zmianę sposobu myślenia, w tym odejście od schematyzmu. Trudno mówić, aby sprzyjały temu wcześniejsze przyzwyczajenia oraz system prawny – mówi prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

Kolejna, już szósta, ogólnopolska konferencja poświęcona tematyce wód opadowych odbędzie się po raz drugi w Toruniu. W programie uwzględnione są zarówno zagadnienia prawne, jak też techniczne i ekonomiczne. Obok tematów dotyczących gospodarki wodami opadowymi w miastach i gminach na konferencji poruszona będzie problematyka systemów odwodnienia dróg. Szczególną uwaga zwrócona będzie również na omówienie tak aktualnego problemu podtopień i powodzi. Zaproszeni na spotkanie specjaliści oraz doświadczeni praktycy podzielą się swoją wiedzą i odpowiedzą na nurtujące uczestników pytania.

Konferencja adresowana jest do wszystkich na co dzień stykających się i pracujących z problemami wód opadowych i roztopowych oraz do przedstawicieli gmin, które zmagają się z powodziami i podtopieniami.

Zaproszenie do udziału w konferencji w raz z jej programem można pobrać tutaj.

Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli: 

Paulina Olborska
T. +48 61 655 81 26
M. +48 784 001 825
e-mail: p.olborska@abrys.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj