W październiku mija 10. rocznica tragicznej śmierci Wojciecha Dutki, założyciela i pierwszego prezesa firmy ABRYS, twórcy i wieloletniego redaktora naczelnego „Przeglądu Komunalnego”, działacza samorządowego.

Podstawą działania Wojtka była pasja, wyrażająca się zamiłowaniem do działalności w strukturach samorządowych oraz do pracy zawodowej na rzecz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Była to motywacja niezwykle pomocna w osiąganiu celów, nadająca sens i kierunek działania, pomagająca pokonać przeciwności losu. Osoby z pasją wybijają się ponad aktualną wiedzę określonego obszaru i same stawiają nowe wyzwania i wymagania. To ludzie bardzo kreatywni, tworzący przyszłość. Ich pasją jest bowiem przywództwo w określaniu nowych wizji, motywowanie i inspirowanie ludzi do działań podążających za tą wizją oraz budowanie zespołów wspólnie rozwiązujących problemy i dostarczanie nowych rozwiązań.

Wojtka cechowały wysokie zdolności interpersonalne oraz doświadczenie, które zestawiał z wysokimi wymaganiami stawianymi zarówno sobie, jak i współpracownikom. Umożliwiło to tworzenie nowych przedsięwzięć oraz zwiększanie jakości działań, a w rezultacie i zysków. Osiągnięte sukcesy organizacyjne i ekonomiczne były rezultatem właśnie tej pasji, polegającej także na każdorazowym intensywnym zaangażowaniu się w konkretną sprawę.

W działaniach społecznych i zawodowych Wojtka interesowała pozytywistyczna praca organiczna – i to w wymiarze zarówno idei, jak i praktyki. Praca organizująca całe społeczeństwo, które, jeżeli chce przetrwać i zachować niezbędną niezależność i konkurencyjność, musi zrozumieć pracę organiczną jako pracę od podstaw. Współczesna praca organiczna to praca intelektualna, związana nie tylko z wiedzą, ale także z wyobraźnią przewidującą skutki, zakładająca nowy bieg wydarzeń gospodarczych, społecznych i kulturowych. To inny sposób myślenia, swoisty kierunek postępowania polegający na realistycznej ocenie rzeczywistości i liczeniu się z konkretnymi możliwościami w prowadzonych działaniach gwarantujących skuteczność. To instynktowna wręcz świadomość słuszności i celowości podjętej misji i przyjętych kierunków, których głównym celem zawsze było i jest nadal dobro ogólne. To przeciwstawienie się ogromnym emocjom, zwłaszcza politycznym i światopoglądowym, które w skrajnych przypadkach są w stanie zniweczyć każde wspólne przedsięwzięcia, bez względu na późniejsze groźne konsekwencje.

Wojtek przed laty wyszedł z założenia, że usługi tworzonej firmy i „Przegląd Komunalny” jako produkty muszą stać się na tyle dobre, aby późniejsi klienci zechcieli za nie zapłacić. Podjął duże ryzyko, ale satysfakcja z uzyskanych rezultatów była bez wątpienia znacznie większa. Po latach jeszcze bardziej doceniamy trafność wybranego przez Niego sposobu działania, widocznego obecnie w dobrze prosperujących wydawnictwach oraz w profilu i sposobie prowadzenia firmy i jej działaniach okołobiznesowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj