Podsekretarz stanu Janusz Mikuła zatwierdził wzory umów o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ).

Wzory powstały we współpracy z odpowiednimi Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami Wdrażającymi. Ze względu na specyfikę poszczególnych priorytetów PO IiŚ oraz specyfikę różnych kategorii beneficjentów zostało przygotowanych kilka wzorów umów o dofinansowanie w ramach
PO IiŚ:
• wzór ogólny mający zastosowanie do wszystkich sektorów dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
• wzór ogólny mający zastosowanie dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
• wzory umów dostosowane do specyfiki poszczególnych sektorów PO IiŚ.
 
Wszystkie wzory umów o dofinansowanie zostały opublikowane w na stronie internetowej instytucji zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko – kliknij tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj