Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Za niestosowanie cen zamrożonych kary do 5 proc. przychodu

Za niestosowanie cen zamrożonych kary do 5 proc. przychodu
cza/PAP
25.01.2023, o godz. 8:18
czas czytania: około 5 minut
0

Za niestosowanie cen zamrożonych Prezes URE może wymierzyć karę od 0,5 proc. do 5 proc. przychodu. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła się do E.ON Polska, by firma poprawnie stosowała przepisy ustaw mających chronić odbiorców prądu w gospodarstwach domowych – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa skierowała do prezesa zarządu E.ON Polska Andrzeja Modzelewskiego pismo. Apeluje w nim do szefa tej energetycznej firmy, aby przedsiębiorstwo poprawnie stosowało przepisy mające chronić odbiorców prądu w gospodarstwach domowych. – W związku z docierającymi do Ministra Klimatu i Środowiska niepokojącymi informacjami o działaniach spółki E.ON Polska, które ograniczają stosowanie mechanizmów stabilizujących cenę energii elektrycznej w 2023 r. wobec odbiorców w gospodarstwach domowych, apeluję o poprawne stosowanie przepisów ustawy i zaprzestanie działań niezgodnych z jej celem – wskazała w piśmie szefowa MKiŚ.

Kary 0,5-5 proc. przychodu

Anna Moskwa przypomniała, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 7 października 2022 r., w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, za niestosowanie cen zamrożonych Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wymierzyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości nie niższej niż 0,5 proc. i wyższej niż 5 proc. przychodu ukaranego podmiotu wynikającego z działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.W grudniu niektóre gospodarstwa domowe spośród klientów firmy E.ON Polska otrzymały informację, że nie znajdują się w grupie odbiorców uprawnionych do korzystania w 2023 r. z zamrożonych ustawowo cen energii na poziomie taryf dla gospodarstw domowych. Chodzi o odbiorców, u których pod adresem z umowy ze sprzedawcą prądu zarejestrowana została działalność gospodarcza.

Jak informowała wówczas spółka E.ON Polska, takie postępowanie wynikało z interpretacji ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Wymienia ona odbiorców uprawnionych, w tym gospodarstwa domowe zużywające energię na własne potrzeby. Firma zwróciła uwagę, że w grupie taryfowej G obok odbiorców uprawnionych znajdują się jednak również m.in. przedsiębiorstwa, NGO lub inne podmioty zużywające energię na cele inne niż wskazane w ustawie.

Taryfa G

Oznaczało to, że klienci E.ON Polska z gospodarstw domowych w grupie taryfowej G, którzy pod adresem, którego dotyczy umowa na sprzedaż energii, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, od 1 stycznia 2023 r. mają płacić maksymalną dozwoloną ustawą stawkę dla małych i średnich przedsiębiorstw – 785 zł za MWh netto.

– Informowanie przez E.ON Polska odbiorców, którzy zużywają energię na potrzeby prowadzenia gospodarstwa domowego rozliczających się w taryfie G, jednocześnie mających pod swoim adresem zamieszkania zarejestrowaną działalność gospodarczą, że nie są odbiorcami uprawnionymi do korzystania z rozwiązań osłonowych jest nieakceptowalne. Nie mają one uzasadnienia prawnego do stosowana przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r.” – podkreśliła w piśmie minister Anna Moskwa.

Ochrona gospodarstw domowych

Mechanizmy osłonowe w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz w ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, mają na celu pomóc szerokiemu gronu odbiorców w przetrwaniu trwającego kryzysu energetycznego. Szczególną ochroną zostały objęte gospodarstwa domowe.

Pierwsza ustawa wprowadziła zamrożenie cen i stawek opłat w 2023 r. dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do określonych limitów zużycia (do 2 MWh, 2,6 MWh i 3 MWh). Druga z kolei ustawa zobowiązała sprzedawców prądu do stosowania wobec odbiorców w gospodarstwach domowych – powyżej limitów zużycia – ceny maksymalnej w wysokości 693 zł/MWh.

Anna Moskwa podkreśliła, że przepisy ustawy z 7 października 2022 wyraźnie wskazują, że odbiorcą uprawnionym jest każdy odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby m.in. gospodarstwa domowego. – Przepisy ustawy należy więc stosować w taki sposób, aby każdemu odbiorcy zużywającego energię elektryczną w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. w gospodarstwie domowym zapewnić możliwość zakupu tej energii po cenie zamrożonej na poziomie 2022 r. Należy również przyjąć, że odbiorca indywidualny rozliczany w grupie taryfowej G zużywa energię elektryczną w pierwszej kolejności właśnie na potrzeby prowadzenia gospodarstwa domowego – wskazała.

Formalna konieczność

Przepisy nie przewidują obowiązku składania jakiegokolwiek oświadczenia przez odbiorcę w gospodarstwie domowym w zakresie uzyskania ochrony dla podstawowego limitu zużycia 2 MWh. Obowiązek ten dotyczy jedynie odbiorców kwalifikujących się do podwyższonych limitów, czyli 2,6 MWh i 3 MWh. Takie oświadczenie trzeba złożyć do 30 czerwca 2023 r.

– Żądanie przez E.ON Polska od odbiorców w gospodarstwach domowych przedkładania oświadczeń, że są gospodarstwami domowymi uprawnionymi do tzw. mrożenia rachunku jest zatem działaniem wbrew ustawy. Utrudnia korzystanie odbiorcom z energii elektrycznej w cenie, którą zapewnia im ustawa – zauważa w piśmie szefowa MKiŚ.

Anna Moskwa zwróciła uwagę, że w wielu przypadkach fakt zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem miejsca zamieszkania, wynika z czysto formalnej konieczności wskazania adresu i nie jest on równoznaczny z jej faktycznym prowadzeniem w danym miejscu.

Zaniechać działania

Minister Moskwa dodała, że w przypadku kiedy odbiorca pod danym adresem jednocześnie mieszka i prowadzi działalność gospodarczą i nie ma technicznej możliwości określenia jaka część prądu jest zużywana na cele komercyjne, a jaka na cele mieszkaniowe, to powinien być rozliczany za energię tak jak odbiorca w gospodarstwie domowym. Taka sama sytuacja dotyczy też osób, które mają jedynie zarejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem swojego zamieszkania, ale pracę świadczą poza tym miejscem.

Według minister nadużyciem jest domniemanie funkcjonowania w mieszkaniu przedsiębiorstwa, w szczególności, gdy rozliczenie następuje w ramach grup taryfy G. W piśmie podkreśliła ponadto, że pozostałe podmioty działające na rynku energii elektrycznej w Polsce stosują przepisy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku zgodnie z jej celem, zapewniając odbiorcom w gospodarstwach domowych ochronę, jaka została określona przepisami tej ustawy.

– Brakuje doniesień, aby inne przedsiębiorstwa energetyczne stawiały przed swoimi odbiorcami w gospodarstwach domowych wymogi wykraczające poza te określone w ustawie, w szczególności żądały udokumentowania, że jest odbiorcą w gospodarstwie domowym. Oby firma E.ON Polska zaniechała bezzwłocznie podejmowanych działań sprzecznych z brzmieniem przepisów ustawy wprowadzających chaos na rynku energii i uderzających w najsłabszych uczestników rynku – podsumowuje w piśmie minister klimatu i środowiska.

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

ABRYS new [webinaria od 13.06.23]_AD1a

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Energia i recykling
css.php
Copyright © 2024