Z udziałem przedstawicieli 18 gmin oraz instytucji zaangażowanych w budowę otwarto nowooczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani w gm. Osieczna. Inwestycja zainicjowana w 2005 r. przez miasto Leszno oraz Miejski Zakład Oczyszczania kosztowała 36,9 mln euro. Uzyskała dofinansowanie z europejskiego Funduszu Spójności w wysokości 18,6 mln zł.

Do obiektu wykorzystującego technologię beztlenowej fermentacji trafiać będą odpady z Leszna i 18 okolicznych gmin. Po sortowaniu i wydzielaniu różnych frakcji, śmieci kierowane są do wysokiej na 25 metrów cylindrycznej kolumny fermentacyjnej o pojemności 1900 metrów sześciennych. W niej kolonie specjalnych bakterii, przekształcą je w biogaz oraz nieszkodliwą masę, która może już bezpiecznie być składowana w nowej kwaterze. Natomiast biogaz – cenne paliwo zawierające metan – kierowany jest  do energetycznej części zakładu, gdzie jest spalany w silnikach napędzających generatory produkujące prąd oraz ciepło wykorzystywane do ogrzewania zakładu.

Rocznie w Trzebani przetwarzać się będzie ok. 70 tysięcy ton odpadów a pracę w nim  znajdzie 70 osób. Najważniejszym zadaniem jest obecnie doskonalenie systemu zbiórki oraz segregacji odpadów. Podczas niej można odzyskać wiele surowców i poddać je recyklingowi, co znacznie ograniczy koszty funkcjonowania zakładu. Dla ich zmniejszenia zbudowano także dwie stacje przeładunkowe – w Rawiczu i w Goli pod Gostyniem, w których odpady są prasowane i w  skondensowanej formie przewożone do Trzebani.

Uruchomienie zakładu obsługującego ponad 250 tys. mieszkańców Leszna i okolicznych gmin umożliwiło zamknięcie i poddanie rekultywacji dotychczasowych 13 wysypisk śmieci użytkowanych przez gminy.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj