Dolnośląska Szkoła Wyższa na Wydziale Nauk Technicznych uruchomiła studia inżynierskie na kierunku ochrona środowiska. Studia mają charakter praktyczny, a kandydaci mają do wyboru dwie specjalności dotyczące zarządzania odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką odpadami.

Pojawianie się coraz to nowszych technologii sprawia, że na rynku pracy zwiększa się popyt na nowe zawody, a maleje na pozostałe, co wymusza na uczelniach uruchamianie nowych, przyszłościowych kierunków studiów. Jak szacują analitycy z Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych wraz z postępem technicznym wzrośnie zapotrzebowanie na biotechnologów, biologów i specjalistów ds. ochrony środowiska.

I właśnie tych ostatnich będzie kształcić Dolnośląska Szkoła Wyższa na dwóch specjalnościach: zarządzaniu ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii oraz zarządzaniu ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

Jak zapewnia uczelnia atutem studiów prowadzonych na DSW ma być program kształcenia oparty na idei kształcenia praktycznego zgodnie z potrzebami rynku pracy, który został pozytywnie zaopiniowany przez pracodawców m.in. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Atmoterm, WPO Alba, Federację Pracodawców Polski Zachodniej. Uczelnia zapowiada też, że studenci już w trakcie studiów będą nawiązać pierwsze kontakty zawodowe z pracodawcami aktywnie działającymi na rynku. – Zajęcia prowadzą wykładowcy – praktycy, a studenci odbywają praktyki w firmach z branży ochrony środowiska, które współpracują z naszym wydziałem – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk – promotor nowego kierunku ochrona środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj