W siedzibie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy podpisano 31 marca 2010 umowę na budowę zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych (zlewnia 3 i 4) na terenie gdańskiego lotniska.

– Nie jest to największa ani najkosztowniejsza inwestycja spośród całego realizowanego obecnie w Porcie Lotniczym programu inwestycyjnego. Z pewnością jednak bez tej inwestycji nie moglibyśmy realizować choćby budowy terminalu pasażerskiego – tłumaczył Włodzimierz Machczyński, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.

Zbiorniki retencyjne 3 i 4 obok punktu zlewnego nr 7, który stanowi część projektu nowego terminalu pasażerskiego, stanowią najważniejszą część systemu odprowadzania wód opadowych Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. W zlewniach wody opadowe z terenu lotniska (zawierające np.: środki przeciwoblodzeniowe) ulegają niemal całkowitej biodegradacji. Nowy system umożliwi również szybkie przeciwdziałanie degradacji środowiska w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku wycieku paliwa.

Koszt inwestycji wynoszący 17 577 000 PLN netto współfinansowany jest  ze środków UE w ramach projektu 6.3-3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj