Jaworzno sprzeda swe udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Balinie eksploatującym tamtejsze składowisko odpadów. Rada miejska wyraziła już na to zgodę.

Miasto ma 400 udziałów w tej spółce. Cztery lata temu zapłaciło za nie 400 tys. zł. Cenę zbycia określi teraz biegły po wycenie. Swój krok tamtejsze władze samorządowe tłumaczą brakiem wpływu na ceny śmieci, które, jak donosi gazeta „Tydzień w Jaworznie”, zdaniem prezydenta Pawła Silberta, są za wysokie. Niewykluczone, że chęć wycofania się ze spółki może mieć związek z planami inwestycyjnymi arabskigo inwestora, które istnienie składowiska pod Balinem stawia pod znakiem zapytania.

– Zamiar wystąpienia ze spółki sygnalizował pod koniec czerwca na zgromadzeniu wspólników wiceprezydent Jaworzna. Tłumaczył je zaangażowaniem miasta w różne przedsięwzięcia na terenie metropolii śląskiej. Nie ma jednak na razie mowy o rezygnacji ze składowania odpadów na składowisku w Balinie – mówi w serwisie Przelom.pl Marek Świtalski, przewodniczący zarządu Międzygminnego Związku Gospodarka Komunalna Chrzanowa, Trzebini i Libiąża.

źródło: przelom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj