W trwającym do 7 listopada naborze do Zielonego Budżetu w Lublinie zgłoszono 75 pomysłów na stworzenie nowych “Miejsc dla Ciebie”. Następnym etapem będzie ocena projektów i wybór najciekawszych pomysłów do realizacji. Kwota, którą Lublin przeznaczy na realizację “zielonych” pomysłów mieszkańców to łącznie 2 mln zł.

– Praca nad wnioskami złożonymi do najnowszej edycji Zielonego Budżetu Miasta Lublin zapowiada się bardzo ciekawie. Mieszkańcy zgłosili wiele inspirujących pomysłów na zagospodarowanie zieleni w mieście, a nowa formuła przypadła im do gustu. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się wykonać “Miejsca dla Ciebie”, które będą tętniły życiem i stworzą sieć atrakcyjnych enklaw zieleni na mapie Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Od skrawka zieleni po mini-skwery

Zakres zgłaszanych propozycji „Miejsc dla Ciebie” jest bardzo szeroki – dotyczą one zarówno niewielkich skrawków trawników w pasie drogowym, gdzie można postawić ławkę w otoczeniu zieleni, aż po rozbudowane tematycznie mini-skwerki dedykowane np. seniorom z okolicznych domów lub rowerzystom podróżującym ścieżką rowerową. W wielu zgłoszeniach pojawia się koncepcja pergoli i zadaszeń z użyciem roślin pnących, które tworzą osłonę przed słońcem bądź ukrywają elementy psujące estetykę otoczenia. Autorzy zgłoszonych projektów nawiązują do historycznych powiązań lokalizacji, zwracają uwagę na walory przyrodnicze oraz dostrzegają potrzeby określonych grup społecznych np. seniorów czy młodzieży. Wiele osób dołączyło ciekawe inspiracje, będące punktem wyjścia w pracy nad urządzeniem miejsca.

Novum – Zielony Budżet pod hasłem

– W Zielonym Budżecie wprowadziliśmy pierwszy raz edycję tematyczną pod hasłem “Miejsce dla Ciebie” i zapytaliśmy mieszkańców o najbliższe przestrzenie, które mijają na co dzień i upatrują w nich potencjał na zieloną oazę, mini park, skwer kieszonkowy. Wstępna analiza złożonych pomysłów pokazuje, iż wielu mieszkańców doskonale zrozumiało tę ideę. Cieszy nas, że wśród wnioskodawców są nieformalne, sąsiedzkie grupy, a także organizacje pozarządowe aktywizujące lokalną społeczność – mówi Hanna Pawlikowska, Dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zieleni.

Ocena formalna

Teraz rozpoczyna się etap oceny formalnej złożonych projektów. Zespół zadaniowy ds. Zielonego Budżetu, w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Biura Miejskiego Architekta Zieleni oraz przedstawiciele innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości realizacji pomysłu. Zespół będzie sprawdzał czy wskazane lokalizacje są działkami miejskimi, jakie jest ich przeznaczenie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego i czy realizacja pomysłu mieszkańców jest zgodna z przepisami prawa.

Wnioski, które przejdą pozytywną ocenę formalną zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze z nich. Zaangażowane grupy mieszkańców będą miały możliwość uczestniczyć w procesie projektowania swoich “Miejsc dla Ciebie”.

Czytaj więcej

Skomentuj