Brytyjskie czasopismo medyczne „The Lancet” w jednym z artykułów ostrzega , że zagrożenie dla zdrowia ludzkiego spowodowane zmianami klimatu może osłabić 50-letni postęp w medycynie.

Klimat może oddziaływać na człowieka nie tylko w sposób bezpośredni, ale i pośrednio przez zwiększoną migrację i zmniejszoną stabilizację społeczną. Bezpośrednie zagrożenia występują coraz częściej i są coraz bardziej intensywne. Zaliczyć można do nich fale upałów, powodzie, burze i susze. Do pośrednich autorzy tekstu zaliczyli  choroby zakaźne, zanieczyszczenie powietrza, brak żywności i niedożywienie, a także migracje, wysiedlenia i konflikty.

W jedności siła

Jedyną możliwością poprawy zdrowia na świecie są natychmiastowe współdziałania polityczne. W artykule zaproponowano utworzenie globalnego, niezależnego organu ds. zmian klimatu i zdrowia, którego zadaniem byłoby monitorowanie sytuacji i publikowanie co dwa lata sprawozdania na temat wpływu zmian klimatu na zdrowie i postępu działań łagodzących. Autorzy artykułu wzywają do szybkiego wycofania się krajów ze spalania węgla, wprowadzenie międzynarodowej ceny węgla i globalnego porozumienia w sprawie gospodarki niskoemisyjnej. Zmiany te mogą przynieść wymierne korzyści w postaci zmniejszonej ilości chorób układu oddechowego, układu krążenia i otyłości.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj