Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Zmiany w rządzie. Kto odpowiada za odpady, wodę, energię i jakość powietrza?

Zmiany w rządzie. Kto odpowiada za odpady, wodę, energię i jakość powietrza?
PAP
07.10.2020, o godz. 15:50
czas czytania: około 3 minut
0

Michał Kurtyka pokieruje nowym resortem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma skupiać sprawy związane z klimatem, polityką energetyczną, ale także ochroną przyrody i gospodarką wodną. Jakimi sprawami będą zajmowały się inne ministerstwa?

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenia premiera, które przyporządkowały działy konkretnym ministrom. W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty.

Cyfryzacją pokieruje premier

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, a jego obsługę zapewnia Kancelaria Premiera. Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działami administracji rządowej: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. W zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w zakresie działu kultura fizyczna – Ministerstwo Sportu. Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działami administracji rządowej:

 • budownictwo,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • gospodarka,
 • turystyka,
 • praca.

Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Prezes Głównego Urzędu Miar; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej:

 • budżet,
 • finanse publiczne,
 • instytucje finansowe,
 • rozwój regionalny.

W zakresie działów budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Finansów, a w zakresie działu rozwój regionalny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kieruje działami administracji rządowej:

 • rolnictwo, rozwój wsi,
 • rynki rolne.

Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, kieruje działami administracji rządowej:

 • rodzina,
 • zabezpieczenie społeczne.

Ministrowi podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zadania trzech resortów dla nowego ministerstwa

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

 • łączność,
 • transport,
 • żegluga śródlądowa,
 • gospodarka morska,
 • rybołówstwo.

Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

MI przejął więc część obowiązków (żegluga śródlądowa, gospodarka morska, rybołówstwo) zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Inne z dotychczasowych zadań MGMiŻŚ trafi do nowo utworzonego resortu klimatu i środowiska.

Minister Klimatu i Środowiska pokieruje działami administracji rządowej:

 • energia,
 • gospodarka wodna,
 • klimat,
 • środowisko.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024