Sutco Polska zmodernizuje i rozbuduje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. Wartość inwestycji to ponad 20 mln zł.

Modernizacji i rozbudowie zostanie poddana część mechaniczna instalacji MBP. Dzięki niej ma się zwiększyć efektywność odzysku materiałowego z odpadów komunalnych.

– Dzięki tej modernizacji nasz zakład znów stanie się jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju w pełni ukierunkowanym na maksymalizowanie odzysku i segregacji odpadów. Wyeliminowane zostaną także jakiekolwiek jego uciążliwości dla otoczenia, gdyż całość powietrza z hali będzie ujmowana i oczyszczana w biofiltrach – powiedział Janusz Fic, prezes MPGK Krosno.

Eko lokator Toruń

Celem modernizacji jest automatyzacja procesów odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie a także zwiększenie ilości wydzielanych frakcji materiałowych. Po modernizacji zakładu pracownicy będą jedynie kontrolować automatyczny system segregowania odpadów oraz będą „doczyszczać” odpady w kabinach sortowniczych.

Zadanie obejmuje m.in.: dostawę nowego wyposażenia, tj.: separatory optyczne i balistyczne do sortowania tworzyw sztucznych, papieru i metali; rozrywarkę worków; kabinę wstępnego sortowania; sito bębnowe; kabinę sortowniczą; prasę belującą; taśmowe przenośniki specjalistyczne do połączenia technologicznego w jedną całość funkcjonalną.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj