Sutco Polska zmodernizuje i rozbuduje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. Wartość inwestycji to ponad 20 mln zł.

Modernizacji i rozbudowie zostanie poddana część mechaniczna instalacji MBP. Dzięki niej ma się zwiększyć efektywność odzysku materiałowego z odpadów komunalnych.

– Dzięki tej modernizacji nasz zakład znów stanie się jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju w pełni ukierunkowanym na maksymalizowanie odzysku i segregacji odpadów. Wyeliminowane zostaną także jakiekolwiek jego uciążliwości dla otoczenia, gdyż całość powietrza z hali będzie ujmowana i oczyszczana w biofiltrach – powiedział Janusz Fic, prezes MPGK Krosno.

Celem modernizacji jest automatyzacja procesów odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie a także zwiększenie ilości wydzielanych frakcji materiałowych. Po modernizacji zakładu pracownicy będą jedynie kontrolować automatyczny system segregowania odpadów oraz będą „doczyszczać” odpady w kabinach sortowniczych.

Zadanie obejmuje m.in.: dostawę nowego wyposażenia, tj.: separatory optyczne i balistyczne do sortowania tworzyw sztucznych, papieru i metali; rozrywarkę worków; kabinę wstępnego sortowania; sito bębnowe; kabinę sortowniczą; prasę belującą; taśmowe przenośniki specjalistyczne do połączenia technologicznego w jedną całość funkcjonalną.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj