1 / 4

Ponad 1,5 mln m sześc. pojemności ma nowa kwatera, która powstała na 7-hektarowej działce Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw koło Kalisza. Jej eksploatacja przewidziana jest na 40-50 lat.

Inwestycja Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” skupiającego 21 samorządów kosztowała 13,5 mln zł. Oficjalnie oddano ją do użytku w ubiegłym tygodniu.

W ramach projektu wybudowano nową kwaterę do składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacją i zbiornikiem na odcieki wraz z przepompowniami, instalacją odprowadzania wody czystej z nieeksploatowanych sektorów, ogrodzenia terenu kwatery, drogą ppoż., piezometrami i otworem badawczym wód podziemnych), a także instalacją odgazowującą wraz z jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła. Jednostka ta zapewni wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku zawartego w gazie składowiskowym metanu.

Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby eksploatacji zakładu. Moc elektryczna generatora wynosi 250 kW, natomiast moc cieplna 265 kW. Pozawala to pokryć energetyczne zapotrzebowanie zakładu w ok. 70% ze źródeł energii odnawialnej. Nadwyżka energii elektrycznej będzie natomiast sprzedawana do krajowej sieci energetycznej.

Czytaj więcej

Skomentuj