1 / 2

Na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie uroczyście uruchomiono farmę fotowoltaiczną.

Instalacja została zlokalizowana na działce o powierzchni 0,28 ha. Składa się z 480 sztuk modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy szczytowej 250 Wp. Moduły o łącznej mocy 120 kWp zostały nachylone pod kątem 35˚ względem ziemi.

Szacuje się, że rocznie produkcja energii z odnawialnego źródła wyniesie 100 MWh. Ogniwa fotowoltaiczne są rozmieszczone w terenie na wolnostojących konstrukcjach wsporczych. Urządzeniami odpowiedzialnymi za współpracę z generatorami są beztransformatorowe inwertery trójfazowe o mocy 20 kW (5 sztuk).

Wyprodukowana energia jest wykorzystywana na własne potrzeby spółki. Zainstalowane panele pokrywać mają ok. 30 proc. zapotrzebowania bazy w energię elektryczną.

Wartość inwestycji to blisko 1 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 wyniosło ponad 570 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj