Tysięczny wniosek, poprawny pod względem formalnym, który ma szansę na wsparcie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym KSI (SIMIK 07-13).

Jest to jeden z projektów złożonych w konkursie ogłoszonym  przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Działaniu 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T dla inwestycji związanych z budową odcinków i obwodnic w ciągach dróg krajowych na terenie miast.

Wniosek o dotację nr 1000 z Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczy projektu budowy odcinka obwodnicy w Poznaniu o wartości 55,2 mln zł (w tym kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 46,9 mln zł). Wniosek ten wraz z pozostałymi projektami złożonymi w ramach konkursu będzie poddany ocenie merytorycznej, od wyniku której zależy późniejsze podpisanie umów o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Wg stanu na 26 kwietnia 2009 r. w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko złożonych zostało 1 016 poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 26,6 mld zł, co stanowi 20% alokacji środków UE dla Programu (po kursie EBC obowiązującym w kwietniu 2009 r., tj. 1 EUR = 4,7260 PLN).

Aktualnie podpisane i wprowadzone do systemu KSI SIMIK są 72 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3,2 mld zł, w tym 2,7 mld zł stanowią środki wspólnotowe.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj