Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy zarezerwowały w tym roku na inwestycje 125 mln zł. Przeznaczone zostaną one na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. Powstaną też kolejne odcinki sieci wodociągowej w miejscach nowej zabudowy.

Największym zadaniem inwestycyjnym spółki jest kontynuacja projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. To przedsięwzięcie przewidziane jest na lata 2017- 2021 i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Bydgoszcz odporna na zmiany klimatu

Projekt obejmuje renowację ok. 90 km istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych elementów systemu kanalizacji deszczowej, takich jak: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, retencje kanałowe, urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe, wyloty do odbiorników (rzek, stawów, itp.) oraz adaptację istniejących zbiorników naturalnych do retencjonowania wód opadowych i wykonanie instalacji do nawadniania terenów zielonych.

Dzięki temu zniknie większość problemów związanych z zalewaniem ulic, a Bydgoszcz stanie się miastem bardziej odpornym na zmiany klimatyczne.

Projekt jest realizowany w 26 zlewniach wód deszczowych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli i dzielnic: Bocianowo, Śródmieście, Bielawy, Jary, Błonie, Wilczak, Stare Miasto, Szwederowo, Bartodzieje, Jachcice, Piaski, Osowa Góra, Kapuściska, Babia Wieś, Fordon, Brdyujście, Leśne, Zawisza, Skrzetusko, Górzyskowo, Biedaszkowo.

Wartość tej inwestycji to około 266 mln zł. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi około 258 mln zł netto. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi to około 154,8 mln zł.

Kolejne kilometry wodociągów

Spółka zaplanowała również szereg inwestycji w oparciu o środki własne. Nowe sieci wodociągowe ułożone zostaną między innymi w rejonie ulic: Lisia – Sicieńska, drogi dojazdowej od ul. Smukalskiej, ul. Rybaki, sięgacza na wys. Fordońskiej 428, ul. Boguszy z Kościelca – Janka z Płonkowa – Niemierzy – Otta Żyrowica – Janusza Wojsława, rejonie ulic Tatrzańska – Karkonowska, ul. Kutermaka. Ponadto dokończona zostanie budowa magistral wodociągowych na ul. Chemicznej i w rejonie ul. Inowrocławska – Biedaszkowo – Górzyskowo.

Rury i urządzenia kanalizacji sanitarnej będą natomiast układane w rejonie ulic Lisia-Sicieńska, ul. Jachtowej,  ul. Pałubickiego -Wardyńskiego, ulic Rybaki – Promenada, rejonie ulic  Boguszy z Kościelca – Janka z Płonkowa – Niemierzy, Otta Żyrowica – Janusza Wojsława, rejonie ulic Tatrzańska – Karkonowska, ul. Kutermaka.

Poza tym zakończona zostanie budowa kanalizacji na osiedlu ogrodów działkowych w Janowie (ul. Meysnera, Olimpijska, Biwakowa, Relaksowa). Umożliwi to zlikwidowanie  na terenach, które znajdują się w strefie ochrony ujęcia wody Czyżkówko ponad tysiąca szamb bezodpływowych.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Pod względem jakości inwestycji w infrastrukturę to bydgoskie wodociągi to wzór dla wszystkich innych polskich zakładów wod-kan, świetną robotę robią.

Skomentuj