PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: retencja

Łącznie artykułów: 144.

Nowe spojrzenie na deszcz w mieście

Nowe spojrzenie na deszcz w mieście

Z funkcjonowaniem wody w mieście wiążą się trzy główne wyzwania. Po pierwsze woda, z którą mamy do czynienia w przyrodzie, zwykle jest złej jakości. Kolejne dwa wyzwania związane są z sytuacją, gdy wody jest za mało w miejscu, w którym dotychczas występowała, lub wręcz przeciwnie – jest jej za dużo. Okazuje się, że środkiem naprawczym wobec wszystkich tych problemów w przestrzeni miejskiej jest roślinność.

Gliwickie Kąpielisko Leśne bez zabudowy

Gliwickie Kąpielisko Leśne bez zabudowy

09.01.2024
0

Kąpielisko Leśne przy ul. Toszeckiej w Gliwicach objęte zostanie nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dokument umożliwi modernizację infrastruktury technicznej. Jego celem jest też ograniczenie możliwości stawiania zabudowy usługowej wokół kompleksu.

Warszawski Kolektor Wiślany na finiszu

Warszawski Kolektor Wiślany na finiszu

08.12.2023
0

Jak informują Wodociągi Warszawskie, wzdłuż Wisłostrady powstaje największy tranzytowo-retencyjny kolektor ściekowy w Warszawie. Instalacja ta pozwoli ograniczyć zjawisko podtopień w lewobrzeżnej części miasta. Realizacja inwestycji ma się zakończyć się w 2024 roku,

Lasy Państwowe zwiększyły możliwości retencji wody

Lasy Państwowe zwiększyły możliwości retencji wody

19.10.2023
0

O ok. 2,5 mln metrów sześc. wzrosły możliwości retencji wody w Lasach Państwowych dzięki realizowanym w ostatnich latach dwóm projektom, współfinansowanym z unijnych środków. W przedsięwzięciach uczestniczyło 160 nadleśnictw, które budowały i modernizowały małe zbiorniki i przywracały ciągłość cieków wodnych.

Nawadniają lasy wodą z kopalni

Nawadniają lasy wodą z kopalni

17.10.2023
0

W związku z nasilającym się w Europie zjawiskiem deficytu wody i związaną z tym suszą, rośnie znaczenie projektów zmierzających do przeciwdziałania niedoborom wody. Ciekawym przykładem tego rodzaju działania jest pionierski projekt retencyjny realizowany obecnie na Kujawach.

Nowy przeciwpowodziowy zbiornik w Krakowie

Nowy przeciwpowodziowy zbiornik w Krakowie

21.09.2023
0

Miejska samorządowa Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej przeciwpowodziowej inwestycji przy ulicy Udzieli. Powstać ma tam zbiornik, który uporządkuje miejscową gospodarkę wodną i przyczyni się do zapobiegania notowanym tam powodziom i podtopieniom.

Ruszył nabór wniosków do programu Moja Woda

Ruszył nabór wniosków do programu Moja Woda

07.08.2023
0

W czwartek, 3 sierpnia br., ruszyła trzecia edycja Programu „Moja Woda” z budżetem w wysokości ponad 130 mln zł. W ramach obecnego naboru wniosków beneficjenci będą mogli otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych. Nabór potrwa do wyczerpania budżetu programu. Dofinansowanie ma charakter refundacyjny.

Podziemne zbiorniki pod poznańskim rynkiem

Podziemne zbiorniki pod poznańskim rynkiem

O tym, że Stary Rynek w Poznaniu przechodzi proces kompleksowej odnowy, wiedzą chyba wszyscy. Wiele publicznie przekazywanych uwag i przemyśleń odnosi się jednak do tych elementów tej kompleksowej inwestycji, które znajdują się lub zostaną zainstalowane na powierzchni płyty rynku. To jednak nie wszystko, bo to, co dla branży wod-kan najważniejsze i najciekawsze, kryje się w tym przypadku pod ziemią.

Mordercze upały biją kolejne rekordy. Niepokojące raporty IOŚ-PIB

Mordercze upały biją kolejne rekordy. Niepokojące raporty IOŚ-PIB

Nie dość tego, że w ubiegły weekend (15-16 lipca br.), Polska zmagała się z 35-stopniowymi upałami, to już na początku tego tygodnia nowa fala gorąca dotarła do krajów południowej Europy. Temperatura we Włoszech ma przekroczyć znacznie 40 stopni Celsjusza. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), poinformowała, że fala upałów w niektórych częściach basenu Morza Śródziemnego od połowy tygodnia jeszcze się nasili i może potrwać do sierpnia. Jeszcze bardziej niepokojące informacje przekazuje Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Bydgoska kanalizacja deszczowa pod nadzorem sztucznej inteligencji

Bydgoska kanalizacja deszczowa pod nadzorem sztucznej inteligencji

06.07.2023
0

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy już wkrótce zyska aplikację SI – system inteligentnego sterowania retencją zbiornikową. To integralna część realizowanej obecnie inwestycji polegającej na budowie i przebudowie bydgoskiej kanalizacji deszczowej. System dla MWiK w Bydgoszczy na mocy podpisanej wczoraj (5 lipca br.) umowy, wykona firma DHI.

Retencja: Poznańskie i wrocławskie dobre praktyki

Retencja: Poznańskie i wrocławskie dobre praktyki

Wiele mówimy i piszemy o sposobach zapobiegania negatywnym skutkom nagłych i obfitych deszczy. Na retencjonowanie wody opadowej jako na ważny element miejskiej sieci i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zwrócono uwagę w Poznaniu, gdzie powołano do życia specjalną, celową spółkę pod nazwą Aguanet Retencja. Ciekawym i wartym przybliżenia przykładem w tym zakresie jest także Wrocław, gdzie w ostatnim czasie wybudowano 4 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności powyżej 60 tys. m3.

Strategia zagospodarowania wód opadowych w Polsce

Strategia zagospodarowania wód opadowych w Polsce

Już nie tylko jednostki miejskie, ale również gminy wiejskie, rozwijając swoje funkcje mieszkaniowe, gospodarcze, transportowe, przekształcają kolejne przestrzenie naturalne w powierzchnie nieprzepuszczalne i nieaktywne biologicznie. Takie zagospodarowanie terenu, zwłaszcza w miastach, skutkuje szeregiem problemów. Problemów, o których mówi się od lat, ale wobec których nie opracowano jednolitej strategii działania.

Bezcenny opad

Bezcenny opad

Wiosna to czas porządków w przydomowych ogrodach oraz na działkach. Dla wzmacniania ich potencjału niezbędnym zasobem jest woda. Dostęp do niej jest szczególnie ważny w mocno burzliwych, klimatycznych okolicznościach, z którymi zmagamy się w ostatnich latach. Skąd jednak czerpać wodę, gdy lokalne zakłady wodociągowe wraz z włodarzami gmin apelują o niepobieranie jej z sieci do podlewania ogrodu?

Wody opadowe, czyli nadmiar i niedobór H2O

Wody opadowe, czyli nadmiar i niedobór H2O

Deszcz jest niczym biblijna manna z nieba. Jednak współczesny człowiek, choć dysponuje wiedzą, narzędziami, ekspertami i właśnie darmową wodą prosto z nieba, ciągle nie może sobie z nią poradzić. Czasami H2O jest dla niego zbawieniem, a czasami utrapieniem czy wręcz zagrożeniem. Dlatego zagospodarowanie wód opadowych w miastach to ciągle niezwykle poważny i nierozwiązany problem.

Retencja w miastach

Retencja w miastach

Polska należy do grupy państw szczególnie zagrożonych deficytem wody. Pod względem jej zasobności (porównywalnej z Egiptem) jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie. Według raportu GUS „Ochrona środowiska” z 2021 r. przeciętne zasoby wód w Polsce wahają się na poziomie 60 mld m3, co plasuje nasz kraj bardzo nisko w skali całego kontynentu.

Gdańsk buduje zbiornik retencyjny Jaśkowa Dolina

Gdańsk buduje zbiornik retencyjny Jaśkowa Dolina

08.03.2023
0

Jak informują gdańskie władze samorządowe, w mieście tym trwają intensywne prace przy budowie zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina. 18 marca br. ruszyć ma montaż kolektorów pod jezdnią. Od tego też dnia wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu w ulicy Jaśkowa Dolina. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wynosi ponad 9 mln.

41 mld zł w programie rozwoju retencji

41 mld zł w programie rozwoju retencji

02.03.2023
0

W ramach programu rozwoju retencji wody zgromadzone zostały środki o wartości blisko 41 mld zł. Taką informację przekazał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Planowana jest budowa 94 nowych zbiorników retencyjnych oraz 633 obiektów kształtujących retencję wody.

Przyszłość bydgoskiej retencji. Są pierwsze oferty w przetargu

Przyszłość bydgoskiej retencji. Są pierwsze oferty w przetargu

20.02.2023
0

Oferty złożone w pierwszym przetargu są prawie dwa razy droższe niż kosztorysy przygotowane przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Ceny, za jakie wykonawcy chcą dostosowywać miejską sieć kanalizacyjną do zmian klimatu, przyprawiają inwestora o spory ból głowy, a dodatkowo rośnie presja czasu ze względu na ryzyko utraty ogromnego dofinansowania z UE.

H2O niczym złoto

H2O niczym złoto

Woda ze swej natury przeciekała, przecieka i będzie nam przeciekać przez palce. I to zarówno w naszym domu, w naszej pracy, w budynku urzędu, jak i np. na działce pod miastem. Jedyne co możemy i powinniśmy zrobić, to maksymalnie ograniczyć jej straty, szczególnie teraz, gdy zaczyna jej realnie brakować. I na szczęście robimy to coraz częściej i coraz lepiej. Każdy z nas na własną miarę, zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi, pomysłami i zapałem. Ale jak ma to zrobić gospodarz ogromnego domu, którym jest samorząd?

Za mało wody, za dużo suszy

Za mało wody, za dużo suszy

Wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji, stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych oraz wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody to podstawowe cele Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody na lata 2021–2027, z perspektywą do roku 2030. To pierwszy taki dokument o charakterze strategicznym.

Prawo służące retencji powierzchniowej

Prawo służące retencji powierzchniowej

Działania zmierzające do zapewnienia prawidłowej retencji wód powierzchniowych w kraju mają swoje prawne źródła w Konstytucji RP. Ma to związek z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta jest również fundamentem projektowania i utrzymania „zielonych rozwiązań” w miastach, bo jak wiadomo, bez prawidłowej gospodarki zasobami wodnymi nie ma szans na zazielenianie miast.

css.php
Copyright © 2024