8 października podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w wysokości 14,6 mln zł, co stanowi 19,81% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Przedsięwzięcie obejmuje szeroki zakres działań inwestycyjnych zmierzających do uporządkowania sposobu odwodnienia terenu oraz uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w Sopocie. W ramach czterech zadań projektu zostaną wykonane następujące obiekty i urządzenia:
– Zadanie 1 Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – układ „A” oraz układ „ B”. Zadanie polega na ujęciu wód potoków w dwa układy zbiorcze i skierowanie ich w głąb Zatoki Gdańskiej na odległość 345-375 m;
– Zadanie 2 Budowa otwartego zbiornika retencyjnego „Okrzei” o pojemności 1 325 m³ na Potoku Karlikowskim w rejonie ulic Karlikowskiej i Okrzei;
– Zadanie 3 Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w ul. Piastów o pojemności 136 m³;
– Zadanie 4 Montaż 32 szt. urządzeń podczyszczających wody opadowe, które zainstalowane będą na kanałach deszczowych przed wylotami sopockich potoków.

Eko lokator Gdansk 300 x 250

Głównym celem projektu jest zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych.

źródło: sopot.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj