Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

140 mln zł na modernizację elektrociepłowni w Krośnie

140 mln zł na modernizację elektrociepłowni w Krośnie
Tomasz Małecki
14.06.2021, o godz. 6:37
czas czytania: około 3 minut
0

Ponad 140 mln zł kosztować będzie drugi etap inwestycji dla zintegrowanego systemu gospodarki odpadowo-energetycznej na południu Podkarpacia. Inwestycję w Krośnie ponad 112 mln zł wesprze NFOŚiGW.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1b Biuro Rozwoju Gdańska – rekrutacja [26.04.24-25.05.24]

W czwartek, 17 czerwca w Krośnie dojdzie do podpisania umowy między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym. NFOŚiGW dofinansuje budowę bloku energetycznego, który będzie opalany paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 50 mln zł z tej kwoty to dotacja z NFOŚiGW, pozostałe 61 743 000 zł to pożyczka na preferencyjnych warunkach. Całkowity koszt drugiego etapu to 140 672 050 zł.

Budowa bloku energetycznego to element uzupełnienia infrastruktury zagospodarowania odpadów o termiczne zagospodarowanie frakcji palnej, tzw. resztkowej, która nie może być składowana na składowisku odpadów. Będą to głównie pozostałości z procesu sortowania odpadów komunalnych.

Inwestycja ta w jeszcze większym stopniu niż dotychczas przyczyni się także do zoptymalizowania gospodarki cieplno-energetycznej prowadzonej przez Krośnieński Holding Komunalny i zabezpieczy status efektywnego systemu ciepłowniczego dla miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pierwszy etap za 106 mln zł

Realizowany projekt sprawi, że krośnieńska elektrociepłownia będzie wyposażona w kolejną instalację kogeneracyjną, która będzie wytwarzała energię cieplną i elektryczną. Od 2013 r. w elektrociepłowni funkcjonuje kogeneracyjna instalacja ORC, dzięki której ponad 50% energii cieplnej wytwarzanej jest w kogeneracji. Przy czym podstawowym paliwem w elektrociepłowni jest obecnie biomasa, z której wytwarzane jest ponad 90% energii, a miał węglowy jest paliwem szczytowym. Po zrealizowaniu planowanej inwestycji przez Krośnieński Holding Komunalny, tj. budowie bloku energetycznego, w kogeneracji będzie wytwarzanych ponad 75%. energii. Obecnie jest to ok. 55%.

W ramach pierwszego etapu działań powstała zautomatyzowana sortownia odpadów, usprawniająca proces sortowania oraz maksymalizująca odzysk surowców. Nowo wybudowana część biologiczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wyposażona została w nowoczesny system hermetyzacji procesów stabilizacji i produkcji kompostu. Inwestycja ta również wpływa na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku poprzez produkcję z zebranych odpadów zielonych i kuchennych polepszacza do gleby. Produkt ten może być wykorzystywany do nawożenia gleby.

Dodatkowo, w tym pierwszym  etapie, wybudowany został nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ze ścieżką edukacyjną i „kącikiem rzeczy używanych”.

Koszt całkowity I etapu wyniósł: 105 884 154,22 zł brutto. Współfinansowany był z dwóch źródeł:

– dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka: 57 822 348,04 zł

– dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 2.1.6 „ Racjonalna gospodarka odpadami Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”: 18 707 230,25 zł

Koniec węgla w elektrociepłowni

Od 2013 r. w elektrociepłowni funkcjonuje kogeneracyjna instalacja ORC, dzięki której ponad 50% energii cieplnej wytwarzanej jest w kogeneracji. Obecnie podstawowym paliwem w elektrociepłowni jest biomasa, z której wytwarzane jest ponad 90% energii. Miał węglowy jest paliwem szczytowym. Po zrealizowaniu przez Krośnieński Holding Komunalny drugiego etapu inwestycji, w kogeneracji będzie wytwarzanych ponad 75% energii. 20%  więcej niż obecnie.

Blok energetyczny będzie pracował przez cały rok jako podstawa przy wytwarzaniu energii cieplnej i wyprodukowana w nim energia cieplna będzie stanowiła około 60% rocznej produkcji w Elektrociepłowni „Łężańska”. Podstawowym paliwem będą pozostałości z sortowania odpadów, które będą stanowić około 60% zużywanych paliw. Pozostałe paliwo to będzie biomasa, a węgiel traktowany będzie jako paliwo rezerwowe.

Spółka sporo inwestuje w produkcję energii elektrycznej z własnych i odnawialnych źródeł energii. Przykładem są inwestycje są instalacje fotowoltaiczne o mocy 0,9 MW powstałe na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i są wykorzystywane do produkcji energii na bieżące potrzeby instalacji.

W czwartek na stronie głównej Portalu Komunalnego od 12:00 transmitowana będzie relacja z konferencji dotyczącej tego projektu.

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

ad3b odpady TI-MA [13.05 – 26.05.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

baner poziomy MAGAZYNOWANIE ODPADÓW webinarium 27 maja [06.05-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024